Beleidsplan

Gegevens:

Statutaire naam: Stichting MOOIsraël.
Statutaire zetel: Hoofddorp
Opgericht: 28 mei 2018
KvK nummer: 71743537
RSIN: 8588.31.557
Bezoekadres: Rijnlanderweg 1085, 2132 MP Hoofddorp
Telefoonnummer: 023 – 5576458.
Internetadres: http://www.mooisrael.com
Website ANBI: http://www.mooisrael.com
Emailadres: mooisrael@xs4all.nl

Bestuurders:
Voorzitter: C. van der Veen
Penningmeester: W.J. den Breejen
Secretaris: J.R. Noordhuis

Doelstelling:
De stichting heeft geen winst oogmerk en heeft zich ten doel gesteld Bijbelonderwijs te verspreiden met de nadruk op de Hebreeuwse / Joodse context van de Schrift. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het organiseren van bijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord.
De stichting wil de verbinding zoeken / realiseren tussen Israël en de volken (de christelijke kerk).
De stichting wil (na 2000 jaar van vervolging door christelijk Europa) vooral liefde en betrokkenheid tonen aan het Joodse volk. De Stichting ondersteunt verschillende projecten in Israël. Eén van deze projecten is project MOOI, Mooi staat voor Muziek Onderwijs Ouderenzorg Israël, dit bestaande project is mede aanleiding tot het oprichten van Stichting MOOIsrael.

Het bestuur komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt en de afspraken en besluiten vastgelegd.
Er is geen raad van toezicht.

Beleid:
De Stichting MOOIsraël heeft geen winstoogmerk. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:
– Donaties van vrienden en bekenden uit netwerk.
– Collectes sponsor activiteiten.
– Inkomsten uit vermogen.
– Organiseren van conferenties, lezingen etc.
– Organiseren van muziekconcerten.
– Sponsoracties en andere PR activiteiten.
– Uitgaven en kosten aan huur of andere zaken zijn niet van toepassing
– Na het opheffen van de ANBI zullen overgebleven gelden, geheel aan een soort gelijk doel in Israel worden besteed.
Inkomstenbeleid:
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Het geld wordt volledig besteed aan het doel wat omschreven is op de machtiging of overschrijving. Er worden derhalve geen kosten in rekening gebracht. Stamvermogen en eventueel benodigde voorzieningen zijn niet van toepassing.

Beloningsbeleid:
Stichting MOOIsraël keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. Stichting MOOI Israël heeft geen betaalde werknemers en vrijwilligers in dienst.

Activiteitenverslag:
Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website.

Financieel verslag:
Het financiële verslag en de prognosebegroting voor de komende jaren zijn nog niet bekend. De stichting zal op het verslag en de begroting op genoemde website jaarlijks publiceren.
De oprichtingskosten van KvK, notaris, bank etc. zijn door gift van privé persoon bekostigd.

Verantwoordelijkheden bestuursleden:
De bestuursleden zijn in de dagelijkse praktijk gezamenlijk bevoegd en kunnen derhalve niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de inkomende gelden. (zie ook meegestuurde statuten)

Rekeningnummer Stichting:
ING bank: IBAN NL25 INGB 0008 9109 60

ANBI / Jaarverslag 2021: ANBI 2021   Fin Jaarverslag 2021

ANBI / Jaarverslag 2020: ANBI 2020   Fin Jaarverslag 2020

ANBI / Jaarverslag 2019: ANBI 2019   Fin Jaarverslag 2019

ANBI / Jaarverslag 2018: ANBI 2018    Fin Jaarverslag 2018