Project MOOI

MOOI: Muziek, Onderwijs & Ouderenzorg Israël

cropped-mooisrael.jpg

Israël

E1Esther van der Linden woont en werkt sinds 2006 in Israël. Zij heeft een warm hart voor het Joodse volk en met haar aanwezigheid wil zij dit volk liefde bewijzen, ondersteunen en bemoedigen. Zij leerde Hebreeuws en kwam als fluitiste op uiteenlopende plekken binnen de Israëlische samenleving terecht.

Muziek

Muziek kan een belangrijke rol spelen: zonder dat naar woorden gezocht hoeft te worden, kunnen de klanken emoties, gedachten en herinneringen losmaken, een plek geven, draagbaar(der) maken en zelfs heling bieden.

Oorlogsoverlevenden

Esther zet haar muziek graag in voor Holocaustoverlevenden die in Israël wonen. Meestal voor een klein groepje tegelijk, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst in een bejaardenhuis, of voor zelfs maar een enkeling, aan huis of ziekenhuisbed gekluisterd. De muziek, vergezeld van liefde en aandacht voor het individu, doet mensen goed. Behalve dat muziek een diepe uitwerking kan hebben op pijn en trauma, heeft het ook als functie het leven te vieren. Tijdens feestdagen zoals Poeriem of Chanoeka, hoogtepunten in Israëls leven, is muziek prominent aanwezig. Esther verzamelt dan een aantal muzikanten om samen de feestvreugde te vergroten. _DSC5020Ook is Esther wekelijks te vinden in bejaardenhuis Beit Bart waar ze maatje is van een oudere dame. Ze drinken samen een kopje koffie, maken een wandelingetje en luisteren naar elkaars verhalen. En Esther helpt met de administratie, ruimt wat op en gaat mee naar een doktersbezoek.
Dit doet ze via Stichting Elah, een Israëlische organisatie die zorg draagt voor uit Nederland afkomstige Holocaustoverlevenden.
https://www.elahnederland.nl/

Onderwijs aan jongeren

Esther werkt een uur of twaalf aan een van Jeruzalems muziekscholen. Daar geeft ze les aan kinderen en jongeren tussen de acht en achttien jaar. Van beginner tot vergevorderde en een enkele volwassene die zijn fluit na jaren weer uit het stof tevoorschijn haalt. Naast het bijbrengen van het fluitspelen, investeert Esther haar tijd en aandacht in jongeren te laten groeien en bloeien in wie ze zijn: samen ontdekken waar talenten liggen en die tevoorschijn halen. Ze krijgt regelmatig te horen van ouders en leerlingen zelf hoe ze dat waarderen en hoe hen dat stimuleert. Ook bij de voorbereiding voor een eindexamenconcert, het deelnemen aan een Masterclass of het kopen van een nieuwe fluit, is Esther actief betrokken.

Ondersteuning

Dit werk is alleen mogelijk doordat Esther voor haar vrijwilligerstaken wordt ondersteund door een achterban van vrienden. Via Stichting MOOIsrael kunt ook u daar deel van zijn. Voor meer informatie over Esther’s werk  kunt u terecht bij haar thuisfrontteam. U kunt contact opnemen via de contactpagina op deze site. Financiële ondersteuning van dit project is mogelijk via ons rekeningnummer NL25 INGB 0008 9109 60 met vermelding ‘Project MOOI’ Giften aan MOOIsrael zijn aftrekbaar van de belastingANBI_FC.

Lunch/ After Dinnerconcerten

Een unieke ervaring voor toeristengroepen in Jeruzalem: Klik voor Info